Phá Mật Khẩu BIOS Máy Tính - Remove Password Bios

Hướng dẫn mở khóa mật khẩu BIOS nhanh chóng và dễ dàng nhất Hoàng Ngọc Quang Anh.

Nhập Mã Code Của Bạn

  

Nhà Cung Cấp Kiểu Hash Code/Serial example
Compaq 5 chữ số thập phân 12345
Dell số serial 1234567-595B
1234567-D35B
1234567-2A7B
1234567-1D3B
1234567-1F66
1234567-6FF1
Fujitsu-Siemens 5 chữ số thập phân 12345
Fujitsu-Siemens 8 chữ số thập lục phân DEADBEEF
Fujitsu-Siemens Chữ số thập lục phân 5x4 AAAA-BBBB-CCCC-DEAD-BEEF
Fujitsu-Siemens Chữ số thập phân 5x4 1234-4321-1234-4321-1234
Hewlett-Packard 5 chữ số thập phân 12345
Hewlett-Packard/Compaq Netbooks 10 ký tự CNU1234ABC
Insyde H20 (generic) 8 chữ số thập phân 03133610
Phoenix (generic) 5 chữ số thập phân 12345
Sony Số serial gồm 7 chữ số 1234567
Samsung 12 chữ số thập lục phân 07088120410C0000